Zdravstvo i socijalna skrb

Pubblicato: 07.03.2013.

ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB

U Bujama djeluje nekoliko ustanova iz područja socijalne skrbi i zdravstva: Dom zdravlja, Ljekarna, Centar za socijalnu skrb.

Proračunom se izdvajaju sredstva sukladno Odluci o socijalnoj skrbi za potrebe udruga, ustanova, socijalne potpore stanovništvu, program djelovanja za djecu i mlade s programom prevencije ovisnosti, pomoć za novouređenu djecu, zaštitu boraca i vojnih invalida, prijevoz srednjoškolaca, pomoć umirovljenicima, stipendiranje učenika i studenata prema socijalnim kriterijima odluke te domovi umirovljenika.

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB BUJE
Centar za socijalnu skrb obavlja aktivnost temeljem Zakona o socijalnoj skrbi. Na temelju javnih ovlasti rješava o pravima iz socijalne skrbi, obiteljsko-pravne i kazneno-pravne zaštite i drugim pravima u skadu s posebnim zakonom. Provodi aktivnosti sa svrhom sprečavanja i suzbijanja socijalnih, obiteljskih i osobnih problema.
Sjedište: Rudine 1, Buje
Ravnateljica: Sebija Clcina,dipl.soc.radnik
Tel.: 052 772 036, 052 72 024
Fax.: 052 772 943

ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA, ISPOSTAVA BUJE
Voditelj ispostave: Danijel Ferlin
Sjedište ispsotave Umag: E. Pascali 3a, tel. 052 702 222, 702 204, 702 253

Sjedište u Bujama: Istarska 15, Buje
Brojevi telefona.:
dr. Damir Kovačević: 052 772 143,
dr. Marina Gugić Zubac: 052 772 144,
Laboratorij za vađenje krvi: 052 772 300
Stomatološka ordinacija:
Bubić Emina 052 773 083
Dadić Irena 052 772 163
Zavod za javno zdravstvo – Služba školske medicine: dr. Marisa Visintin Melon, 052 772 300

Zdravstvene ambulante na Stanici:
Ambulanta obiteljske medicine: dr. Vitomir Jadrejčić, Stanica:  052 773 073
Stomatološka ordinacija: dr. Rikard Galić, 052 772 411

HRVATSKI CRVENI KRIŽ – GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA BUJE
Gradsko društvo Crevnog križa Buje bavi se humanitarnom i djelatnostima socijalne skrbi.
Dobitnik je mnogih priznanja, sudjeluje na natjecanjima, organizira tečajeve i seminare. Ima oko 300 upisanih članova.
Ravnatelj:Vesna Kovačević
Sjedište: 1. svibnja 15, Buje
Tel.: 052 772 446
E – mail: crveni.kriz.buje@hi.t-com.hr

DRUŠTVO TJELESNIH INVALIDA BUJE
Društvo tjelesnih invalida Buje samostalna je dobrovoljna nestranačka i neprofitna udruga u koju se dragovoljno udružuju tjelesni invalidi i ostali građani radi unapređivanja, rehabilitacije i zaštite tjelesnih invalida i njihove što potpunije društvene afirmacije i resocijalizacije.
Predsjednik:Vanda Hreljak
Sjedište: G. Garibaldi bb, Buje
Tel.: 052 773 674
E-mail: dt-invalida-buje@pu-htnet.hr
 
UDRUGA SV. VINKA PAULSKOG U RH, KONFERENCIJA SV. SERVULA M. BUJE
Humanitarna udruga osnovana 2001. godine. Ukupno ima 22 člana. Brine se za stare i nemoćne osobe. Izrađuju ručne radove te čiste i održavaju crkvu. Organiziraju humanitarne koncerte.
Predsjednik: Štoković Marija
Sjedište: S. Vardabasso 25
Tel.: 052 773 205

UDRUGA UMIROVLJENIKA BUJŠTINE UMAG, PODRUŽNICA BUJE
Udruga se bavi djelatnostima socijalne skrbi, posjetama bolesnicima, dodjelom paketa, organiziranjem izleta, pomoći kod lječnika u toplicama, organizacjom preventivnih pregleda krvnog pritiska i šećera.
Predsjednik: Josip Cizl
Predsjednica podružnice Buje: Dragolin Gasperina
Sjedište: 8. ožujka 6, Umag
Tel.: 052 741 487

DRUGA ANTIFAČISTIČKIH BORACA BUJŠTINE – UMAG, PODRUŽNICA BUJE
Udruga je osnovana radi promicanja načela antifašizma, te se bavi i drugim aktivnostima:  socijalnom, zdravstvenom, društvenom i povijesnom. Ima stotinjak članova. Organizira niz manfestacija od koje izdvajamo dvije na području Grada Buja: obilježavanja Dana antifašizma u Plovaniji i međunarodni susret u Kučibregu prvog tjedna u studenom.
Predsjednik: Josip Žmak
Voditelj podružnice Buje: Sergio Kramersteter
Sjedište: Trg Marije i Line 1, Umag
Tel. 052 741 813


DRUŠTVO «JOSIP BROZ TITO» BUJŠTINE, OGRANAK BUJE
Društvo je osnovano 2003. godine djelatnost mu je promicanje aktivnosti i manifestacija vezanih uz lik i djelo Josipa Broza Tita.
Predsjednik: Lino Šepić
Sjedište: 1. svibnja 10, Buje
Tel.: 052 772 987

HRVATSKI ČASNIČKI ZBOR BUJŠTINE
Djeluje na području Bujštine. Ostvaruje bogatu domaću i međunarodnu aktivnost te sudjeluje na «Konferenciji časnika gradova Jadrana»
Predsjednik: Živko Ilijaš
Sjedište: 8. ožujka 7, Umag
Tel. 052 741 137
Fax. 052 743 391

UDRUGA DRAGOVOLJACA I VETERANA DOMOVINSKOG RATA, PODRUŽNICA IŽ, OGRANAK BUJŠTINA
Osnovana 1995. godine s ciljem rješavanja braniteljskih problema, obilježavanja obljetnica domovinskog rata i državnih blagdana, organizacije sportskih takmičenja, pomoći obitelji umrljih branitelja.
Predsjednik Ivan Vranić
Sjedište: Trg Marije i Line 1, Umag
Tel: 052 463 500

UDRUGA HRVATSKIH BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA – 154.
Udruga je osnovana 1999. godine s ciljem okupljanja hrvatskih branitelja – 154. brigade, održavanje sjećanja, informiranje članova udruge, pomoć braniteljima . Broji 90 članova.
Predsjednik: Zoran Novačić
Sjedište: Zemljoradnička 10, Umag
Fax.: 052 463 993
E-mail: zoran.novacic@vip.hr

UDRUGA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA DOMOVINSKOG RATA – HVIDRA, UMAG
Skrbi za invalide i njihove obitelji, nabavlja ortopedska pomagala, vrši rehabilitaciju psihičke i fizičke naravi.
Sjedište: 8. ožujka 6, Umag
Predsjednik: Zvonko Ždravac
Tel. i fax.: 052 743 605

In primo piano

Skip to content