Prealoader

Informazioni fondi EU

Radionice za Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u uslužnom sektoru (turizam, trgovina)

Pubblicato: 21.05.2018.

Ovim putem Vas obavještavamo kako je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike jučer objavilo poziv na dostavu projektnih prijedloga za povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije. Svrha poziva je poduprijeti smanjenje potrošnje isporučene energije u poduzećima registriranima za obavljanje djelatnosti turizma i/ili trgovine, kroz provedbu aktivnosti (mjera) energetske učinkovitosti i/ili aktivnosti (mjera) za korištenje obnovljivih izvora energije koje energetski troškovnoj cjelini poduzeća donose smanjenje potrošnje isporučene energije od minimalno 20% u odnosu na referentnu isporučenu energiju odnosno u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera.

Najniža odnosno najviša dopuštena ukupna vrijednost bespovratnih sredstava iz EFRR-a koji mogu biti dodijeljeni za financiranje prihvatljivih izdataka pojedinačnog projektnog prijedloga koji može biti dostavljen u sklopu ovog Poziva je kako slijedi: najniži iznos 220.000,00 HRK – najviši iznos 13.000.000,00 HRK. Prijave na Poziv zaprimaju se od 15. lipnja 2018. do 21. rujna 2018. godine.

Tijekom postupka dodjele, potencijalni prijavitelji mogu kontinuirano postavljati pitanja s ciljem pojašnjenja dokumentacije Poziva, a odgovori će se objaviti tijekom postupka dodjele na mrežnoj stranici https://efondovi.mrrfeu.hr u roku od 7 kalendarskih dana od dana zaprimanja pojedinog upita. Pitanja s jasno naznačenom referencom na Poziv moguće je postaviti isključivo elektroničkim putem na sljedeću adresu e-pošte: skop@mzoe.hr. Ministarstvo će organizirati i informativne radionice na kojima mogu sudjelovati svi potencijalni prijavitelji. Informativne radionice održavati će se redom:

1. Zagreb – 17.5.2018. prostorije Hrvatske gospodarske komore, Draškovićeva 45, 12:00 sati
2. Rijeka – 22.5.2018.
3. Pula – 23.5.2018.
4. Osijek – 5.6.2018.
5. Varaždin – 6.6.2018.
6. Dubrovnik – 11.6.2018.
7. Split – 12.6.2018.
8. Šibenik – 13.6.2018.
9. Zadar – 14.6.2018.

Više o Pozivu, kao i svu dokumentaciju, možete pronaći i na poveznici https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=db533ec1-0723-45cb-b420-a5222ed80fbc.

In primo piano

Skip to content