Prealoader

Notifiche

PRIVREMENO KORIŠTENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU RH

Pubblicato: 18.04.2013.

 

PRIVREMENO KORIŠTENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE

Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 39/13) omogućio je da se za poljoprivredno zemljište u vlasništvu države za koje nisu sklopljeni ugovori o zakupu mogu sklopiti ugovori o privremenom korištenju. Te ugovore sklapa Agencija za poljoprivredno zemljište s fizičkim ili pravnim osobama  koje su u mirnom posjedu tog zemljišta i platile su  naknadu za korištenje istog.

Fizičke i pravne osobe koje žele privremeno koristiti poljoprivredno zemljište u vlasništvu države moraju podnijeti zahtjev, dokaz o načinu stjecanja mirnog posjeda (ugovor, potvrda ili drugi dokument), potvrdu da su platile korištenje tog zemljišta i izjavu općine/grada da nemaju duga s osnove korištenja državnog poljoprivrednog zemljišta na području te općine/grada.

Fizičke i pravne osobe u mirnom posjedu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države uglavnom su to zemljište upisale u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava. Budući je rok za predaju zahtjeva za izravna plaćanja 15.svibnja potrebno je žurno prikupiti zahtjeve fizičkih i pravnih osoba koje su u mirnom posjedu državnog poljoprivrednog zemljišta, osobama koje zadovoljavaju zakonske uvjete izraditi ugovore o privremenom korištenju i proslijediti Agenciji za poljoprivredno zemljište.

Na temelju Ugovora o privremenom korištenju korisnici zemljišta će moći podnijeti zahtjev za izravna plaćanja u poljoprivredi.

Sve ugovore o privremenom korištenju, potpisane od strane korisnika, zajedno sa dokumentacijom, općina/grad dostavlja na potpis u Agenciju za poljoprivredno zemljište najkasnije do 30. travnja 2013. godine, do 12 sati, zajedno sa zbirnom tablicom korisnika.

 

In primo piano

Skip to content