Prealoader

Notizie

Potpisan ugovor s APN-om o dodjeli zemljišta za gradnju POS stanova

Pubblicato: 13.11.2023.

Gradonačelnik Fabrizio Vižintin i direktor APN-a Dragan Hristov potpisali su Predugovor i Ugovor vezan uz izgradnju POS stanova. Dokumenti obuhvaćaju prava i obveze za izgradnju građevine prema programu društveno poticane stanogradnje te prijenos vlasništva zemljišta za izgradnju.

APN će preuzeti pripremne radnje za izgradnju: izradu geodetskih podloga, geotehnička istraživanja, izradu geomehaničkog elaborata i projektne dokumentacije s katalogom stanova. Grad Buje će se pobrinuti za uređenje građevinskog zemljišta, priključke na infrastrukturu, komunalni doprinos te pristupne ceste i javnu rasvjetu.

Financiranje izgradnje bit će podijeljeno između državnog proračuna i kupaca. Maksimalna cijena stanova trenutno iznosi do 1.489,50 eura po kvadratu, s mogućnošću promjene ovisno o tržišnim uvjetima.

Broj stanova ovisit će o listi reda prvenstva i minimumu od najmanje 6 stanova, iako se očekuje veći broj zbog velikog interesa. Prije useljenja potrebno je završiti niz koraka: izrada projektnog zadatka, dobivanje građevinske dozvole, izbor izvođača radova, izgradnja, prezentacija projekta kupcima i potpisivanje predugovora o kupoprodaji.

Na press konferenciji istaknuto je da je potpisivanje ugovora ključni korak za realizaciju projekta, a očekuje se da bi useljenje moglo uslijediti unutar dvije godine ako sve bude teklo prema planu.

In primo piano

Skip to content