Prealoader

Sindaco

Polugodišnje izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2022. godine

Pubblicato: 16.09.2022.

1 Gradonačelnik

Poštovani vijećnici, na temelju članka 67. Statuta Grada Buja i članka 66. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Buja podnosim vam izvješće o svom radu i radu Gradske uprave za razdoblje siječanj – lipanj 2022. godine.

1.1 Poticana stanogradnja

Gradsko vijeće imenovalo je članove Povjerenstva za utvrđivanje Liste prvenstva za kupnju stana prema Programu POS-a. Nakon što je u rujnu 2021. godine objavljen Javni poziv za utvrđivanje Liste prvenstva za kupnju stana prema Programu POS-a sa trajanjem do 31.12.2021. odlučeno je da se poziv produži do 31.03.2022. godine. Zaključno sa 20.06.2022. povjerenstvo je izvršilo bodovanje po zaprimljenim zahtjevima te utvrdilo prijedlog konačne Liste prvenstva. Utvrđivanje konačne liste uslijediti će nakon postupka prema eventualno pristiglim prigovorima. Očekujemo da će se konačna Lista prvenstva utvrditi u drugoj polovici 2022. godine te da će se nakon toga nastaviti postupak izgradnje POS stanova sa APN-om.

Krajem 2021. godine je Gradsko vijeće odredilo ažurirani popis nekretnina u sta-rogradskoj jezgri koji će se prodavati putem javnog natječaja u skladu sa Odlukom o raspolaganju nekretnina u svrhu provođenja programa poticaja stanovanja na području Grada Buje-Buie. U odluci je određeno da će Grad u svrhu revitalizacije starogradske jezgre dati poticaj kupcima za nekretnine i to na način da će se priznati trećina izvršenih ulaganja, ali najviše do iznosa 90% ugovorene kupoprodajne cijene.

Javni natječaj još nismo raspisali jer smo bili u komunikaciji sa Poreznom upravom po pitanju smanjenja kupoprodajne cijene kroz poticanje priznavanjem ulaganja. Zaključak je da će se iznos smanjenja kupoprodajne cijene smatrati drugim dohotkom, odnosno da će se za taj iznos razlike između tržišne cijene i cijene po primljenom poticaju morati platiti porez prema važećim propisima o porezu na dohodak. Dakle, iako će umanjenje kupoprodajne cijene biti od velike pomoći, morati ćemo našim sugrađankama i sugrađa-nima objasniti da će se državi morati platiti porez na iznos popusta kojeg budu stekli obnovom nekretnine

1.2 Širokopojasni internet

Tvrtka RUNE – Rural Networks je završila projektiranje mreže koja koristi postojeću infrastrukturu (brownfield) što se odnosi na DTK u vlasništvu HT-a, komunalnih dru-štava ili onih u vlasništvu Grada, stupova niskonaponske mreže HEP-a ili stupova HT-a odnosno sva postojeća infrastruktura koja je pogodna za gradnju širokopojasne infrastruk-ture. Projekti su gotovi, predani na potvrdu odnosno spremni za izvođenje. Trenutno se pripremaju projekti za gradnju greenfield trasa (izgradnja novih kabelskih trasa gdje tre-nutno ne postoji infrastruktura, a za što je potrebno ishodovati građevinsku dozvolu). Trenutni status realizacije projekta na području koje obuhvaća AAN (engl. Active Access Node, hrv. pristupna centrala) – Buje:

• Montiran AAN Buje (engl. Active Access Node, hrv. pristupna centrala)

• Izgrađeno cca 20 km mreže kroz postojeću infrastrukturu

• Ugrađeno 19 PANova (uličnih ormara)

• Odustali od 4 PANa (zbog tehničkih nemogućnosti)

• Ostalo za realizaciju: 4 PANa

• Pravac prema Umagu u potpunosti kompletiran (FOC 3)

• Pravac prema Kaštelu na 80% realizacije (FOC 1)

• Pravac prema Momjanu na 90% realizacije (FOC 2)

• Centar Buja na 90% realizacije (ostaje sanacija trase u centru kako bi povezali PAN i GF dionicu)

Očekivani nastavak radova na primarnoj mreži je 15.09.2022. zbog potrebnih građevin-skih radova na sanaciji postojećih trasa što je zbog turističke sezone bilo onemogućeno. Planirani završetak radova na primarnom dijelu je do kraja listopada 2022. godine kada kreće izrada priključaka prema krajnjim korisnicima na zahtjev.

1.3 Festival dell’Istroveneto

Istrovenetski dijalekt, odnosno l’istroveneto kako ga nazivaju njegovi govornici, je od 17.09.2022. dio zaštićene nematerijalne kulturne baštine upisane pri Ministarstvu kulture i medija Republike Hrvatske. Vijest je prilikom održavanja festivala istrovenetskog u Bu-jama objavila Lorella Limoncin Toth, predstavnica Ministarstva kulture i medija, ističući da je to najbolji mogući poklon i za desetu obljetnicu festivala koji je bio u tijeku, kao i za sve govornike koji se služe ovim govorom.

Iznimno smo ponosni što je naše istorvenetsko narječje postalo dio nematerijalne kul-turne baštine Republike Hrvatske, a dodatno se ponosimo time što se je 11. izdanje festivala započelo otvaranjem izložbe Buje?Buje! naših autora Valtera Turčinovića i Sla-đana Dragojevića u Veneziji, točnije u zgradi Skupštine regije Veneto – Palazzo Ferro Fini.

Također je u Veneziji održana talijanska večer 10. izdanja kantautorskog festivala ”Dimela cantando”.

1.4 Turističke investicije i rezultati za prvo polugodište 2022.

Novim turističkim investicijama koje su realizirane na području našeg Grada, a koje je Gradsko vijeće i uprava snažno podržalo u vidu prostorno planske dokumentacije, pot-porama u iznosima naplate komunalnog doprinosa, rezultati turističke sezone ostvareni u prvom polugodištu 2022. bili su najbolji od formiranja Grada Buje-Buie kao jedinice lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj.

U prvom polugodištu 2022. turistička sezona na području našeg Grada je nadmašila rezultate iz rekordne 2019. za čak 19,6% u broju turista, te za 18,8% u broju noćenja.

Iznimno je važno naglasiti da se turistički razvoj našeg Grada odvija u skladu sa strategijom kojeg je Gradsko vijeće usvojilo u prošlom mandatu, a prvenstveno se odnosi na elitni turizam i razvoj odgovarajućih turističkih kapaciteta.

1.5 LED rasvjeta – učinci uštede

U okviru energetske krize podsjećamo da je Grad Buje-Buie proveo projekt energetske obnove sustava javne rasvjete na području Grada Buja-Buie. Ukupna vrijednost projekta iznosila je 2.494.605, 44 kn. EU sufinanciranje projekta se izvršavalo kroz kredit HBOR-a. Kredit HBOR-a iznosio je 1.654.489, 44 kn. (ESIF krediti za javnu rasvjetu) Razdoblje provedbe projekta bilo je studeni 2020. – veljača 2021. Svi elementi novo projektira-nog sustava javne rasvjete, odnosno oprema koja je nabavljena i ugrađena, zadovoljava minimalne tehničke karakteristike definirane Prilogom II Programa kreditiranja – ESIF rediti za javnu rasvjetu HBOR-a. Realizacija projekta modernizacije sustava javne ras-vjete rezultirala je smanjenjem potrošnje električne energije u projektnim cjelinama javne rasvjete od minimalno 70% u odnosu na referentno postojeće stanje prije projekta. Pro-jekt je bio podijeljen u 2 funkcionalne cjeline. Preostaje još modernizacija javne rasvjete u starogradskoj jezgri Grada Buja-Buie gdje bi po procjenama postigli dodatne procijenjene uštede od 49.000 kWh/god.

1.6 WebGIS

Interni sustav web GIS-a je završen. Zahvaljujući sufinanciranju FZOEU-a dovršili smo GIS sustav u kojem su objedinjene informacije s obzirom na prostorne informacije i poslove vezane uz javnu upravu. Tako smo u internom GIS (geohraphical information system) omogućili da svim službama unutar gradske uprave na jednostavan način pristupe prostornim informacije s obzirom na:

• prometnu infrastrukturu,

• javnu rasvjetu,

• prostorne planove Grada,

• prometne kamere,

• komunalnu naknadu,

• vlasništvo,

• adrese naselja.

Sustav će omogućiti brže i učinkovitije djelovanje svih službi unutar gradske uprave, a to će rezultirati i bržim rješavanjem zahtjeva i problema naših sugrađanki i sugrađana.

U narednom razdoblju, do kraja 2023. omogućiti ćemo GIS web portal na kojem će sve prostorne informacije biti dostupne svim našim sugrađanima putem web stranica Grada.

1.7 Kreditna linija ”Poduzetnik Istarska županija 2020.”

Povjerenstvo za dodjelu poduzetničkih kredita utvrdilo je da je od otvaranja kreditne linije s područja Grada Buja do sada prihvaćeno 3, 8 milijuna kuna kreditnih zahtjeva.

Ukupno je pristiglo 16 zahtjeva sa ukupno traženim iznosom od 7, 5 milijuna kuna. Od 7, 5 milijuna kuna poslovne su banke odobrile ukupni iznos od 3, 8 milijuna kuna.

Kako je već poznato Grad Buje sufinancira kamatu na kredit od 1% a Istarska županija također sufinancira kamatu u iznosu od 1%.

S obzirom da je 17. kreditna linija najizdašnija do sada, s ukupnim kreditnim poten-cijalom od 410 milijuna kuna na području Istarske županije, poduzetnicima s područja Grada Buje-Buie još uvijek je na raspolaganju 11, 2 milijuna kuna, a kreditna linija će biti otvorena do iskorištenja predviđenog kreditnog potencijala.

1.8 Digitalna akademija u Bujama

1.8.1 Prvi stupanj akademije

Digitalna akademija po prvi put se održala u Bujama u 2022. godini. Nakon turneje po istarskim gradovima, prvi stupanj akademije u Bujama odvio se 16. i 17. veljače. Organizatori su bili Start-Up udruga i Grad, a akademija se odvila u Pučkom otvorenom učilištu. Iznenađujući interes za digitalni svijet pokazali su građani Bujštine. Oko 50 polaznika s velikim zanimanjem pratilo je dvodnevni program Digitalne akademije. Digi-talna akademija dala je sudionicima uvod u digitalni svijet pa su tako iz širokog područja digitala dobili osnove iz najvažnijih područja. Sudionici su bili u prilici izraditi vlastiti digitalni projekt odnosno napraviti web stranicu i vlastitu marketinšku kampanju. Kako bi to uspješno napravili polaznici su stekli i osnove i iz drugih područja poput

• društvenih mreža,

• copywritinga,

• grafičkog dizajna,

• programiranja,

• online poslovanja i prodaje (pokretanje webshopova),

• pokretanja digitalne karijere ili posla,

• cryptovaluta,

• NFT-a.

Dobili su i uvid u strategije i alate koje mogu koristiti na svom poslu, digitalnoj karijeri, poduzetništvu ili freelancu. Tokom akademije postavljali su predavačima mnoštvo pitanja, aktivno sudjelovali u raspravama, a mnoge je iskustvo potaknulo da već krenu s vlastitim digitalnim projektima, primjerice izradom web stranica i sl. Bilo je ovo prvo izdanje akademije u Bujama, a najveći interes sudionici su pokazali za područja digitalnog marketinga, web dizajna, programiranja i cryptovaluta. Osim praktičnih predavanja iz različitih domena digitalnog svijeta, sudionici su dobili inspiraciju slušajući uspješne priče ljudi koji rade za međunarodne kompanije. Polaznici su akademiju ocijenili s 4,86 od 5, te iskazali želju za nastavkom odnosno održavanjem još duže edukacije.

1.8.2 Drugi stupanj akademije

Drugi stupanj Digitalne akademije održan je u Bujama 16. i 17. ožujka u prostorima Pučkog otvorenog učilišta. Na nastavku akademije sudjelovalo je oko 25 sudionika. Kroz predavanja i radionice proširili su stečena znanja iz prvog dijela, a kroz vježbe na prak-tičnim primjerima primijenili ista. Najveći interes sudionici akademije pokazali su za područja:

• digitalnog marketinga,

• web dizajna,

• programiranja i cryptovaluta,

pa je na ista stavljen naglasak. Dio polaznika sudjelovao je na edukaciji u cilju stjecanja novih znanja koje može primijeniti u karijeri i poduzetništvu. Akademija je privukla i ljude svih generacija koji žele izgraditi karijeru ili pokrenuti svoj posao u ovom području.

1.9 Značajne manifestacije i obljetnice

U prvom polugodištu 2022. obilježili smo slijedeće manifestacije i obljetnice:

• ”Oleum Olivarum” svečanost podjele medalja

• Festival dell’Istroveneto

• Dan antifašističke borbe – proslava u Plovaniji

• Dan državnosti Republike Hrvatske

Gradonačelnik
Fabrizio Vižinitin

2 Upravni odjel za opće poslove

Upravni odjel za opće poslove nadležan je za poslove iz područja proračuna i financija, lokalne samouprave, društvenih djelatnosti i gospodarstva te je iste obavljao prema usvo-jenom Planu i programu rada Upravnog odjela za opće poslove za 2022. godinu klasa: 023-01/21-01/09, ur.broj: 2105/01-03/01-21-1 od 16.12.2021. godine.

2.1 Odsjek za proračun i financije

Iz nadležnosti Odsjeka za proračun i financije obavljali su se redovni tekući poslovi, a svi izvještaji i ostale aktivnosti izvršeni su u skladu sa Zakonski propisanim rokovima.

• Financijski izvještaj Grada Buje – Buie za razdoblje siječanj – prosinac 2021. godine

• Konsolidirani financijski izvještaj za razdoblje siječanj – prosinac 2021. godine

• Financijski izvještaj Grada Buja – Buie za razdoblje siječanj – ožujak 2022. godine

• Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Buja – Buie za 2021. godinu

• Koordinacija uspostave servisa iTransparentnost

• Koordinacija i priprema dokumentacije za Izjavu o fiskalnoj odgovornosti za 2021. godinu

• Priprema dokumentacije za potrebe nadzora Državnog ureda za reviziju

• Edukacija i predradnje vezano za uvođenje EUR-a

• Ostali tekući poslovi likvidature, knjiženja, plaćanja, usklađenja s proračunskim korisnicima, obračuna plaća i naknada, ispostavljanja računa, rješenja i uplatnica, potvrda, IOS-a i dr.

• Propisana i druga tražena izvješća prema Poreznoj upravi, Državnom zavodu za statistiku, Ministarstvu financija i drugim tijelima

2.2 Odsjek za lokalnu samoupravu, društvene djelatnosti i gospodarstvo

Poslovi iz djelokruga Odsjeka za lokalnu samoupravu, društvene djelatnosti i gospodarstvo

• Tekući poslovi pisarnice (otvaranje i raspoređivanje predmeta po odjelima, arhivi-ranje riješenih predmeta i izlučivanje, slanje i raspored primljene pošte)

• Tekući zahtjevi korisnika (socijalno ugroženo stanovništvo, korisnici zajamčene mini-malne naknade) sukladno Odluci o socijalnoj skrbi Grada Buja i Zakonu o socijalnoj skrbi

• Priprema obrazaca i obavijesti za subvencioniranje troškova (prehrana, boravak, prijevoz) djece predškolske i školske dobi

• Proveden javni poziv za udruge i sklopljeni Ugovori o sufinanciranju projekata od-nosno programa

• Sklopljeni Ugovori sa subjektima koji koriste sredstava iz Proračuna Grada (škole, ustanove, neprofitne)

• Ostali poslovi i aktivnosti u svezi raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasniš-tvu države (ugovori o prodaji poljoprivrednog zemljišta, brisovna očitovanja, aneksi ugovora, ugovori za privremeno korištenje, revalorizacija zakupnina, prijedlozi upisa zakupnika u zemljišne knjige, unos ugovora u sustav e-DPZ)

• Koordinacija i administriranje prijava i ugovora po kreditnom programu „Poduzet-nik Istarska županija 2020.“

• Unos podataka u Registar potpora (de minimis)

• Nabava opreme radi uređenja prostora arhive prema uputama Državnog arhiva

• Praćenje izvršenja naplate i obveza po ugovorima iz nadležnosti odsjeka (udruge, škole, poljoprivredno zemljište, potpore, pomoći, donacije)

• Priprema dokumentacije za neposredni inspekcijski nadzor Ministarstva pravosuđa i uprave

• Pripremne radnje za implementaciju kvalificiranog elektroničkog potpisa djelatnika u skladu s odredbama Zakona o uredskom poslovanju

• Izrada akata i obavljanje stručnih i administrativnih poslova te vođenje korespon-dencije po nalogu Gradonačelnika i za potrebe Gradskog vijeća

• Uređivanje i objava Službenih novina Grada

• Ostali tekući poslovi dostave propisanih i traženih Izvještaja za potrebe nadležnih tijela (Ministarstava i Ureda), davanje informacija u skladu s propisima o pravu na pristup informacijama, vođenje poslova iz kadrovske evidencije, priprema objava za web stranice Grada

Pročelnica
Loreta Makovac

3. Upravni odjel za komunalne djelatnosti

3.1 Akti doneseni na gradskom vijeću

• Plan redovnog upravljanja pomorskim dobrom

• Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Grada Buja – Buie

• Zaključak o prihvaćanju izvješća o stanju sustava civilne zaštite Grada Buja-Buie za 2021. godinu

• Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Buja-Buie za 2022. godinu.

• Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Buja-Buie za 2020. godinu.

• Izvješće o izvršenju programa gradnje i održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu.

• Odluka o nerazvrstanim cestama i javnim prometnim površinama. Ovom odlukom se materija održavanja nerazvrstanih cesta u cijelosti usklađuje sa Zakonom o ces-tama tako da se uređuju pitanja definicija ceste, dijelova nerazvrstanih cesta, njihov pravni status, upis u zemljišne knjige, način financiranja izgradnje i izgradnje novih cesta. Sastavni dio Odluke čini i popis nerazvrstanih cesta te su sve evidentirane u GIS sustavu preko kojeg je znatno lakša provjera, upravljanje, analiziranje i prikaz podataka koji su prostorno vezani.

3.2 Administrativni poslovi u Odjelu

• Evidentiranje i zaduživanja obveznika komunalne naknade prema novo utvrđenim površinama po izvršenim mjerenjima na terenu,

• sudjelovanje u provedbi postupka nabave izrade glavnog projekta energetske obnove Pučkog otvorenog učilišta Buje,

• priprema dokumentacije i provedba postupka nabave polica za arhivu,

• proveden postupak nabave i zaključen ugovor za komunalne djelatnosti (usluga de-ratizacije i dezinsekcije),

• izvršena prijava projekta za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opre-manja sportskih građevina u 2022. godini i to za „crno” igralište. Za navedeni projekt nisu nam odobrena sredstva u postupku ocjene projekta,

• administrativni poslovi javne nabave (plan nabave, ažuriranje registra ugovora),

• administrativni poslovi javne nabave električne energije za gradsku upravu i pro-računske korisnike do zaključno 31.12.2022. (zajednička nabava sa većim brojem naručitelja radi postizanja najbolje cijene),

• provedba redovnih poslova iz nadležnosti komunalnog i prometnog redarstva, ko-munalnog gospodarstva i redovnih poslova odobravanja obročne otplate i prisilne naplate prihoda iz nadležnosti upravnog odijela (koncesijska odobrenja, komunalna naknada, komunalni doprinos, spomenička renta),

• administrativni poslovi civilne zaštite (izvješće o stanju sustava civilne zaštite, go-dišnji plan razvoja sustava civilne zaštite),

• proveden postupak za utvrđivanje prijedloga Liste prvenstva za kupnju stana prema Programu POS-a. Gradsko vijeće imenovalo je članove Povjerenstva za utvrđivanje Liste prvenstva za kupnju stana prema Programu POS-a koje je provelo postupak Javnog poziva za utvrđivanje Liste prvenstva zaključno sa 31.03.2022. Zaključno sa 20.06.2022. izvršeno je bodovanje po zaprimljenim zahtjevima, te utvrđen prijedlog Liste prvenstva. Slijedi postupak po zaprimljenim prigovorima i utvrđivanje konačne liste, a ukupno je zaprimljeno 50 zahtjeva

3.3 Prometni elaborati – oprema za smirivanje prometa

Sa ciljem osiguranja veće sigurnosti u prometu na cjelokupnom području grada Buja-Buie, prema zacrtanom planu nastavljeno je sa radnjama za postavljanje opreme za smirivanje prometa. Tako su izrađeni elaborati za lokacije na nerazvrstanim cestama u:

• Momjanu-Dolinja Vas UL 362,

• Marušićima – LC 50014 Marušići (Ž5007) – Grožnjan (Ž5009),

• Gadarima – N 142 Ž5209-GADARI

• dijelu naselja Buje – Sv. Sebastijan UL328,

te su dobivene suglasnosti od Policijske uprave pa se u drugom dijelu godine planira nabava i montaža opreme sa potrebnom vertikalnom signalizacijom.

Također su izrađeni elaborati temeljem Sporazuma Grada Buja-Buie i Županijske uprave za ceste za prometnice u nadležnosti Županijske uprave i to za ceste u:

• Kaštelu – Dorina – Ž5007 PlovanijaD75/D200 – Momjan (Ž5007)

• Most – LC Momjan (Ž5007) – Oskoruš

Sukladno tome zatražene su suglasnosti te će se po dobivanju istih pristupiti nabavi i montaži opreme.

Oprema za smirivanje promet postavljena je na Školskom brijegu, Burolima i Jurcaniji.

3.4 Prometni elaborati – pješački prijelazi

Razmatrane su i lokacije na kojima je potrebno postići veću sigurnost pješaka te su izra-đeni prometni elaborati za:

• pješački prijelaz u Bujama, St. Rossa na ŽC 5007,

• pješački prijelazu mjestu Kaštel ŽC5209 kod zgrade Zajednice Talijana

3.5 Prometni elaborati – parkirne površine

Uređenje parkirnih površina u ulici G. Garibaldi – postojeći parking sastoji se od tri parkirne površine koje su visinski denivelirane, a na najnižoj razini ne postoji prometna signalizacija. Zbog uvođenja naplate parkiranja izrađen je prometni elaborat te je bilo potrebno uskladiti postojeću signalizaciju i dimenzije sukladno važećim pravilnikom o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama.

3.6 Prometni elaborat promjena smjernosti u ulici G. Garibaldi

Izrađen je prometni elaborat na temelju potrebe promjene smjernosti prometovanja i usklađenja postojećih parkirališnih mjesta obzirom da se ulicom otežano odvija promet u oba smjera.

3.7 Izgradnja spoja Klesarske ulice na D200 (ulica V.Gortana)

U sklopu rekonstrukcije raskrižja DC200 i Ž5209 planirana je izgradnja spoja Klesarske ulice na ulicu V. Gortana čime se rasterećuje dvosmjerni promet u dijelu ulice koja ima nedovoljnu širinu pa je temeljem Izvedbenog projekta prometnih površina i oborinske odvodnje izveden potporni zid uz koji je prema projektu planiran nogostup.

3.8 Zgrada stare škole u Kršetama

Izrađeno je Idejno arhitektonsko rješenje kako bi se pristupilo rekonstrukciji objekta. Za-hvatom se ne bi promijenila namjena koja bi i dalje imala poslovno-stambenu funkciju. U prizemlju su organizirane muška i ženska kupaona za potrebe sale za vježbanje. Na katu je predviđeno urediti ured i salu za sastanke za potrebe mjesnog odbora te stan koji se sastoji od ulaznog hodnika, kuhinje i dnevnog boravka, dvije spavaće sobe i kupaone koji bi imao 52,20 m2.

3.9 Groblje u Kršetama

Izvedeni su radovi na uređenju postojećih neuređenih zemljanih staza na način da su ugrađeni betonski rubnjaci i tlakavci te je time omogućen bolji pristup grobnim mjestima. Osim toga sanirani su polusrušeni kameni zidovi sanirana je ulazna kapija te uklonjeni oboljeli čempresi. Na groblju je postavljen i centralni križ.

3.10 Društveni dom Kaštel – Malotija

Uređenje prostorija na prvom katu i hodniku. Sanirani su zidovi, stropovi, ugrađena nova stolarija, elektro instalacije, gletanje i bojanje zidova. Uređena je i sala društvenog doma i ugrađena nova rasvjeta.

3.11 Sportska zona u Bujama

3.11.1 Nogometno igralište

Na nogometnom igralištu izvršena je sanacija travnjaka na način da je izvedena dubinska aeracija, korov travnjaka je tretiran herbicidom, obavljena je prihrana i ravnanje kvarcnim pijeskom i dosijavanje te su nabavljeni novi raspršivači. Postavljene su i polikarbonatne ploče nadstrešnica na klupama za rezervne igrače i delegata. Također je na ograde stadiona postavljeno novih 12 tabela za oglašavanje.

3.11.2 Teniski tereni

Uređen je plato za vježbanje, zid uz trening igrališta plato između igrališta te prilazi i staze. Obavljeno je i temeljito čišćenje jame oborinske odvodnje te je izvršeno ograđivanje kako bi se onemogućio pristup.

3.12 Nogometno igralište Momjan

Na nogometnom igralištu u Momjanu je uređena vanjska fasada te su građevinski dovršene svlačionice.

3.13 Autobusno stajalište u Krogu

Izgrađeno je novo autobusno stajalište u Krogu.

Pročelnik
Elvis Glavičić

4. Upravni odjel za prostorno uređenje i upravljanje gradskom imovinom

4.1 Energetska obnova POU Buje

Program energetske obnove zgrada koje imaju status kulturnog dobra za razdoblje do 2030. godine. izrađen je s ciljem pokretanja sveobuhvatne energetske obnove zgrada koje imaju status kulturnog dobra u Republici Hrvatskoj, pritom osiguravajući zaštitu i očuvanje kulturne baštine. Za potrebe izrade ovoga Programa analizirana su i posljedično tome korištena dosadašnja dostupna znanja i iskustva iz područja energetske učinkovitosti vezana na graditeljsku baštinu kroz dostupne podatke, dokumente, projekte i programe. Tijekom tromjesečja odrađene su javna nabava za projektnu dokumentaciju i nabava konzultantskih usluga. Izrađen je glavni projekt energetske obnove zgrade te poslana prijava na natječaj ministarstva kulture RH za dodjelu bespovratnih sredstava. Predviđeni troškovi izvedbe cca. 9.500.000,00kn.

4.2 Rekonstrukcija i opremanje POU Buje

Zgrada Pučkog otvorenog učilišta Buje, kino dvorana s popratnim sadržajem potrebni su hitne sanacije i intervencije kako bi se glavna gradska dvorana modernizirala i prilagodila današnjim potrebama. U tu svrhu potrebno je izraditi kvalitetnu projektnu dokumenta-ciju. Izrađen je prijedlog izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju i opremanje glavne sale s popratnim sadržajem prizemnog djela. Predviđeni troškovi projektne doku-mentacije iznose: 440.250,00 kn. Izrađena je i poslana dokumentacija za natječaj Minis-tarstva kulture RH za dodjelu bespovratnih sredstava za izradu projekata rekonstrukcije i opremanja.

4.3 Dječji vrtić u Bujama – uređenje okoliša

Nakon rekonstrukcije i energetske obnove zgrade pristupilo se faznom uređenju okoliša, ovisno o financijskim mogućnostima. Ukazala se prilika za novim natječajem te je pret-hodno izrađen projekt za uređenje okoliša poslužio kao podloga za pripremu natječaja. Postojeći vrtić izgrađen je u razdoblju 1981 do 1983 godine kao vrtić sa sedam skupina djece: tri grupe na nivou prizemlja dilatacije B za vrtićku dob te četiri grupe na katu dilatacije A za jasličku dob. Naknadno, 2019. građevinskom dozvolom za rekonstrukciju dograđene su još tri grupe u prizemlju. Tako da sada vrtić ima ukupno šest grupa za vrtićku dob u dilataciji A te četiri grupe za jasličku dob u dilataciji B. Zgrada vrtića je visinski strukturirana od jugoistoka prema sjeverozapadu sa glavnim ulazom na nivou prizemlja dilatacije A na koti 178,70 m n.v. Na istom nivou je ulaz za osoblje i gospodar-ski ulaz. Sekundarni ulaz nalazi se na katu dilatacije A na koti 182,70 m n.v. Vanjsko dječje igralište nalazi se na sjeverozapadnom dijelu sa dostupom iz prizemlja dilatacije B. Projektom se predviđa uređenje postojećeg igrališta te proširenje i uređenje igrališta na zapadnoj parceli. U sklopu uređenja igrališta osim novih sprava predviđeno je hortikul-turno uređenje kao i izvedba jednog dijela potpornih zidova visine od 1 do 2 m kojima bi se stabilizirali pokosi na parceli. Tijekom tromjesečja odrađena je nabava konzultantskih usluga te pripremljena sva potrebna dokumentacija za prijavu na natječaj „Projekt ula-ganja u nova igrala, uređenje okoliša i postojećih terena u dječjem vrtiću u Gradu Buje” na „Poziv za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2022. godini” Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade za dodjelu bespovratnih sredstava. Predviđeni troškovi izvedbe iznose 1.000.000,00kn bez PDV-a.

4.4 Dječji vrtić u Kaštelu

Predviđa se dogradnja dječjeg vrtića u Kaštelu prema Pozivu na dodjelu bespovratnih sredstava Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, prvi Poziv, Kod poziva: NPOO.C3.1.R1-I1.01. Potpisan je Sporazum o partnerstvu u pro-vedbi projekta s Općinom Grožnjan te odrađeni svi preliminarni poslovi, odrađena na-bava konzultantskih usluga, pripremljena sva potrebna dokumentacija te poslana prijava za dodjelu bespovratnih sredstava na predmetni natječaj.

4.5 Adaptacija vatrogasnog doma u Bujama

Izveden je dio građevinskih radova adaptacije vatrogasnog doma i odrađene podloge za daljnju rekonstrukciju.

4.6 Kuća istarskih Kaštela u Momjanu

U ovom izvještajnom razdoblju dovršeni su svi radovi na rekonstrukciji i uređenju kuće istarskih Kaštela čiji cilj je zaštita, valorizacija i promocija kulturne baštine utvrđenih gra-dova s kaštelima središnje Istre kao temelj za nove turističke proizvode i sadržaje. Grad Buje-Buie je sudjelovao u sufinanciranju projekta sa 500.000,00 kuna u ovom razdoblju. Dana 22.07.2022. održano je otvorenje Kuće istarskih kaštela kao modernog multimedi-jalnog posjetiteljsko interpretacijskog centra baštine istarskih kaštela.

4.7 Kaštel Rota u Momjanu

Zahvaljujući osiguranim sredstvima Ministarstva kulture Republike Hrvatske, Istarske županije i Grada Buja prethodnih su godina odrađeni višegodišnji radovi na sanaciji i očuvanju Kaštela radi opasnih statičkih deformacija i erozija podnožja zidova, prijetnje urušavanja preostale zidne mase, visokog stupanja fizičke ugroženosti te opasne prijetnje urušavanja koja je dobrim dijelom spriječena kvalitetnom sanacijom. Potrebno je pomno dalje osmisliti tijek radnji kvalitetnom projektnom dokumentacijom uz potrebna ispitiva-nja i istraživanja kako bi se Kaštel primjereno sanirao bez opasnosti daljnjeg urušavanja te priveo konačnoj namjeni. U tu svrhu planira se izrada projektne dokumentacije s po-trebnim radnjama za izradu projekata, obuhvaćeno tijelo Kaštela, glavni portal Kaštela i projekt mosta preko ponora oko kaštela te konzervatorski radovi na arheološkim nepo-kretnim nalazima unutar kaštela. Za tijelo Kaštela planira se izrada idejnog projekta za uređenje partera u Kaštelu, glavni projekt za završnu prezentaciju kule, završna arheolo-ška čišćenja ostataka zidova i definiranje načina prezentacije. Za glavni portal Kaštela planira se podizanje prostorne skele oko ostataka portala, konzervatorsko restauratorski istražni radovi i mišljenja koji obuhvaćaju radove restauratora kamena, stručni pregled i mišljenje statičara, stručni pregled i mišljenje geomehaničara s dodatnim iskopima, stručni pregled arhitekta i dosnimavanje detalja nakon postava skele i demontaže kamene kom-pozicije te izradu izvedbenog projekta rekonstrukcije portala. Pored navedenog potrebno je izraditi most kako bi kaštel ponovno imao direktan pristup i vezu s naseljem. U tu svrhu se najprije planira izraditi primjeren idejni projekt mosta preko ponora oko kaštela. Konzervatorski radovi na arheološkim nepokretnim nalazima unutar kaštela obuhvaćaju uređenje pristupnog puta, osiguranje vode i struje, izradu pristupne skele i konzervaciju zidova. Predviđeni troškovi: 678.750,00 kn (s uračunatim PDV-om). Odrađeni su poslovi za daljnje povlačenje sredstava, podneseni detaljni izvještaji Istarskoj Županiji i Ministar-stva kulture Republike Hrvatske. U ovom izvještajnom razdoblju odobreno je financiranje od strane Ministarstva kulture u iznosu od 250.000,00 i Istarske Županije u iznosu od 100.000,00 kn.

4.8 Bujski Statut

Odobreno je financiranje od strane Istarske Županije i dana 23.02.2022. potpisan je Ugovor o korištenju sredstava u iznosu od 86.187,50 kn.

4.9 Sanacija kompleksa stare uljare

Dana 31.01.2022. projekt je prijavljen Ministarstvu kulture i media na poziv Programa javnih potreba u kulturi u 2022. sufinanciranje nije odobreno,

4.10 Sanacija stare škole na trgu Sv.Servula

Dana 31.01.2022. projekt je prijavljen Ministarstvu kulture i media na poziv Programa javnih potreba u kulturi u 2022. sufinanciranje nije odobreno.

4.11 Interpretacijski centar San Servolo

Izveden je dio instalacija. Odrađeni su poslovi za daljnje povlačenje sredstava, podneseni detaljni izvještaji Ministarstvu kulture Republike Hrvatske.

4.12 Uređenje starog groblja – Sv. Martin

Nakon prve faze uređenja starog groblja kontaktirani su restauratori za kamen, predloženi od Konzervatorskog odjela u Puli, za pregled spomenika i izradu ponude za konzervaciju i restauraciju spomenika. Prikupljene su podloge i izrađen aproksimativni troškovnik za sanaciju nadgrobnih spomenika. Poslan je zahtjev za dodjelu financijskih sredstava – Università Popolare di Trieste. Nakon toga je dogovoren hodogram s Konzervatorskim odjelom iz Pule i restauratorima kako bi se nakon dodjele sredstava čim prije pristupilo izvedbi.

4.13 Zelena infrastruktura

Odrađena je analiza tržišta i potrebna dokumentacija za nabave te prijavu na program bespovratnih sredstava. Za provedbu Programa sufinancirati će se iz europskih struk-turnih i investicijskih fondova u novom financijskom razdoblju 2021. – 2027. godine te iz Mehanizma za oporavak i otpornost putem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026., u svrhu postizanja ciljeva te realizaciju mjera, aktivnosti i projekata predvi-đenih Programom. Za potrebe fizičke realizacije projekta pod nazivom „Stvaranja zelene “kralježnice“ grada Buje- Buie kroz integraciju zelene infrastrukture u postojeće grad-ske strukture te periferna gradska naselja Krasica – Momjan – Marušići“ biti će izrađena sljedeća projektno tehnička dokumentacija:

• Geodetski snimak i geodetsku podlogu

• Arhitektonski projekt / cjelovito arhitektonsko rješenje s parternim oblogama, svim elementima urbane opreme, zelenim površinama, usklađen sa svim projektima koji su predmet nabave

• Projekt krajobraznog uređenja / arboristička analiza kao podloga, kvalitetno krajo-brazno rješenje zelenih i urbanih površina

• Građevinski projekt odvodnje

• Projekt prometa / osim valorizacije postojećeg stanja sadrži projekt kolnih i pješač-kih površina, vertikalnu i horizontalnu prometnu signalizaciju

• Elektroprojekt rasvjete / svjetlotehnički projekt rasvjete, projektiranje novih mjesta razvoda za potrebe održavanja manifestacija, doatno razvod za parkirna mjesta na punjenje električnom energijom

• Projekt vizualne komunikacije javnog prostora / dizajn vizualne komunikacije koji povezuje sve zone kroz zajednički vizualni identitet i signalizaciju

Projekti će biti izrađeni prema fazama: izrada idejnog projekta, glavnog projekta i iz-vedbenog projekta s troškovnicima svih projektnih radova Navedena projektno-tehnička dokumentacije čini podlogu te će biti dio dokumentacije o nabavi neophodne za pro-vedbu postupaka javne nabave odnosno kasniju fizičku realizaciju projekta. Procijenjena vrijednost za izradu projektnih prijedloga iznosi cca. 1.000.000,00kn.

4.14 Saniranje klizišta na području grada Buja

Odrađena je analiza tržišta i potrebna dokumentacija za nabave i prijavu na Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava „Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije“. Usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije za sanaciju nestabilnog nizbriježnog pokosa te rekonstrukcija postojeće kolničke konstrukcije u svrhu sprječavanja rizika povezanih s nastankom klizišta. Provedba Programa sufinancirati će se iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u novom financijskom razdoblju 2021. – 2027. godine te iz Mehanizma za oporavak i otpornost putem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026., u svrhu postizanja ciljeva te realizaciju mjera, aktivnosti i projekata predviđenih Programom. Procijenjena vrijednost izrade projektnih prijedloga iznosi cca. 1.400.000,00kn

4.15 Difuzni hotel Buje

Raspravljalo se o mogućnosti realizacije difuznog hotela u bujskoj starogradskoj jezgri, od početne inicijative, vođenja odnosno upravljanja, pa do arhitektonskih uređenja. Odra-đena je nabava konzultantskih usluga.

4.16 Festival dell’Istroveneto

Međunarodna manifestacija koja se uspješno organizira i održava dugi niz godina. Cilj spomenute međunarodne manifestacije je valorizacija, zaštita i promocija istrovenetskog narječja. Bogati program uključuje sve dobne uzraste i različita teritorijalna područja. Istrovenetsko narječje predstavljeno je kroz različite umjetničke izraze: književnost, ka-zalište, muzika i autorske pjesme. Naglasak manifestacije je na očuvanju i prenošenju istrovenetskog narječja kao sastavnog dijela istarske kulture, ali i na povezanosti sa osta-lim kulturama mletačkog porijekla izvan granica Republike Hrvatske. Poslan je zahtjev za financijska sredstva Istarskoj županiji, dodijeljena su bespovratna sredstva u iznosu od 50.000,00kn. Festival uspješno održan.

4.17 IstraConnect – Interreg Slovenija Hrvatska

Projekt je kandidiran na Interreg SL-HR na području prekograničnog javnog prijevoza i održivih usluga mobilnosti (Prioritetna os 3, Investicijski prioritet 11). Nositelj je Općina Piran u ulozi vodećeg partnera, prijavljeni su troškovi nabave prekograničnog javnog pri-jevoza za korisnike i građane Grada Buja i Umaga te priobalnih slovenskih općina Piran i Izola radi boljeg prijevoza školaraca i turista te opće povezanosti. Predviđena je i na-bava e-bike (5 za Grad Buje) radi korištenja održivih usluga mobilnosti. Ukupni budžet 467.154,00 Eura, prijavljeni budžet za Grad Buje-Buie oko 90.000,00 Eura. Projekt ima za cilj jačanje partnerstva između javnih organa i dionika kroz razvoj modela multimodal-nog javnog putničkog prijevoza za stanovništvo pograničnog područja. Razvijeni model mobilnosti će se testirati uvođenjem pilot autobusne linije za prijevoz dnevnih migranata. Prekogranična autobusna linija takve vrste ne postoji, zbog čega je otežano kretanje dnev-nim migrantima (učenika, zaposlenika, korisnika zdravstvenih usluga i dr.). Korištenjem automobila stvaraju se zastoji na graničnim prijelazima i negativno se utječe na održivost i zaštitu okoliša u prekograničnom području. Jačanjem suradnje među partnerima zajed-nički će se pristupiti problemu nedostatka održivih usluga mobilnosti. Cilj projekta je jačanje prekogranične suradnje kroz razvoj modela multimodalnog prekograničnog javnog putničkog prijevoza. Razvoj mobilnosti povećat će kvalitetu života cjelokupnog stanov-ništva prekograničnog područja, dostupnost svih sadržaja, smanjiti zastoje na graničnim prijelazima i osigurati održivu mobilnost uz brigu i doprinos zaštiti okoliša. Glavni is-hodi: potpisivanjem Sporazuma o suradnji ojačat će suradnja prekograničnih institucija nacionalnog, regionalnog i lokalnog karaktera, izradom Smjernica o postupanju u slu-čaju iznenadnog zastoja prometa na graničnim prijelazima ojačat će suradnja lokalnih vlasti, granične policije i korisnika usluga, a kroz edukacije i uspostavom prekogranične mobilnosti svo stanovništvo i posjetitelji razvijaju svijest o prednostima korištenja preko-graničnog javnog prijevoza. Pristup je horizontalan – razvija se suradnja od institucija nacionalne, regionalne i lokalne vlasti do krajnjih korisnika, odnosno stanovništva i posje-titelja. Na lokalnoj razini postoji javni prijevoz, no mnogo je osoba koje iz raznih razloga putuju preko granice, zbog čega je nužan prekogranični pristup. Prekogranični javni pri-jevoz, koji bi pokrivao potrebe dnevnih migranata, ne postoji, stoga je projekt inovativan. U ovom izvještajnom razdoblju potpisan je ugovor o sufinanciranju.

4.18 Iz Mora do Buja

Projekt „Iz mora do Buja“ je prijavljen i odobren za financiranje putem FLAG natječaja (FLAG „Pinna nobilis“), Mjera 4.2.1. „Potpora za aktivnosti usmjerene podizanju svi-jesti građana o potrošnji i konzumaciji ribe i drugih morskih organizama“ Ukupan iznos prihvatljivog ulaganja je 414.275,00 kuna. Udio javne potpore iznosi 100% sveukupnih prihvatljivih troškova što iznosi 374.675,00 kuna. (Najviši iznos potpore koji se mogao dodijeliti po natječaju je 50.000,00 eura.) Vlastita sredstva korisnika su 39.600 kuna. Cilj ovog projekta je potaknuti lokalno stanovništvo na povećanje konzumacije i svijesti o važnosti konzumacije ribe i ostalih morskih organizama radi jačanja lokalnih dionika čije su aktivnosti vezane uz more i podmorje. Glavna aktivnost projekta obuhvaća opremanje kuhinje hrvatske OŠ, talijanske OŠ i vrtića radi povećanja broja obroka i edukaciju djece od malih nogu. Nedovoljno je povećati obroke u školama kako bi se glavni cilj ispunio potrebno je educirati djecu od malih nogu o važnosti konzumacije i zdravom životu kroz interaktivne aktivnosti koje uključuju izlet – posjet ribarskom brodu, izrada edukativne knjižice i predavanje u školama/vrtićima. U sklopu projekta izradit će se edukativna knji-žica za djecu s ilustracijama istarskih jela s naglaskom na riblja jela i zabavnim igricama koje će na jednostavan način moći objasniti djeci važnost konzumacije ribe i ostalih mor-skih organizama. Kako bi se ojačao kapacitet lokalnih dionika čije su aktivnosti vezane uz more i podmorje i očuvala tradicija lokalnih ribarstva potrebno je lokalno stanovništvo više uključiti u događanja povezna s lokalnim ribarstvom i podizati svijest o konzumacije lokalne ribe i ostalih morskih organizama. Ispunjenje ovog cilja osigurat će se predavanjem prehrambenog profesionalnog kuhara na lokalnom događaju gdje će tema biti dobrobit konzumacije ribe i lokalnih proizvoda, u sklopu događaja organizirat će se štand za pre-zentaciju i prodaju proizvoda lokalnih ribara radi poticanja konzumacije lokalne ribe o ostalih morskih organizama. Odrađena je nabava za konzultantske usluge i dva sastanka s partnerima na kojima smo odredili raspodjelu poslova i razmijenili razne prijedloge i mišljenja oko organizacije i provedbe projekta, pripremljene su i podloge za prezentaciju projekta medijima sa strane Gradonačelnika i partnera.

4.19 Redovite aktivnosti

U okviru redovitih aktivnosti odjela odrađeni su i slijedeći poslovi:

• Rješenja o naknadi za legalizacije: 43

• Uvjerenja o statusu zemljišta: 10

• Očitovanja o zonama sanitarne zaštite: 4

• Poslovi e-dozvola: 89

• Javne nabave: 1

• Jednostavne nabave: 12

• Pregled i slanje podataka za ISGE

• Rješenja za zemljišta nužna za uporabu građevina: 1 31
• Brisovna očitovanja: 14

U ovom izvještajnom razdoblju odrađen je natječaj za zakup neuređenog građevinskog zemljišta i zgrada te zaključeni ugovori o zakupu sa 27 Zakupnika. Objavljen je natječaj za zakup poslovnog prostora na adresi trg Slobode 4, u prizemlju zgrade, površine 37,44 m2 za obavljanje djelatnosti prodaja autohtonih proizvoda. Pristiglo je ukupno 3 ponude a s najpovoljnijim ponuditeljem zaključiti će se ugovor o zakupu na razdoblje od 5 godina. Također u ovom izvještajnom razdoblju objavljena su 3 natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Buja ukupne vrijednosti 3.753.530,00 kuna.

Pročelnica
Jelena Perossa

Vezani dokument:

Izvješće Gradonačelnika Grada Buja o svom radu i radu Gradske uprave – pdf

In primo piano

Skip to content