Prealoader

Concorsi

Obavijest o prodaji izravnom pogodbom državnog poljoprivrednog zemljišta

Pubblicato: 23.12.2019.

Na temelju odredbe članka 98. Stavka 1. i članka 106. stavak 1. Zakona o poljoprivrednom
zemljištu (Narodne novine, broj 20/18, 115/18, 98/19), članka 50. stavka 3. Zakona o
poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 39/2013 i 48/2015) Ministarstvo
poljoprivrede objavljuje

Obavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Buja.

Na temelju članka 50. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 39/2013 i 48/2015) prodaje se poljoprivredno zemljište u vlasništvu države koje graniči sa zemljištem podnositelja zahtjeva, a nalazi se izvan proizvodno-tehnoloških cjelina, čija veličina nije veća od 1 ha, koje je označeno kao:

k.č.br. 407/2 u k.o. Merišće, oranica,
površine 3471 m² (0,3471 ha), tržišna cijena iznosi 51.076,79 kn (…)

In primo piano

Skip to content