Prealoader

Concorsi

Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Buja

Pubblicato: 07.03.2013.

Na temelju članka 35. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine”, br. 91/96, 69/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06 i 141/06), članka 6. Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Buja (“Službene novine Grada Buja”, broj 7/10), i članka 50. Statuta Grada Buja (“Službene novine Grada Buja”, broj 7/10), Gradsko vijeće Grada Buja na sjednici održanoj dana 15.11.2012. raspisalo je Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Buja.

Tekst Natječaja objavljen je 19.11.2012. na oglasnoj ploči Grada Buja, web stranici, Glasu Istre i La Voce del popolo. Tekst Natječaja u prilogu.

In primo piano

Skip to content