Prealoader

Concorsi

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU GRADA BUJA 12-19 GV

Pubblicato: 18.12.2019.

Raspisuje se javni natječaj za prodaju nekretnina na području Grada Buja, putem prikupljanja pisanih ponuda, radi daljnje gradnje, formiranja okućnica ili radi stjecanja samovlasništva na nekretninama sukladno namjeni određenoj prostornoplanskim dokumentima na lokaciji:

Katastarska čestica 593 zgr. K.O. Buje, površina u m2 – Objekt: 229,74 – Zemljište: 981, zgrada s dvorištem

Natječaj traje od 18.12.2019. do 02.01.2020.

Vidi vezani dokument.

In primo piano

Skip to content