Prealoader

Notizie

NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP JAVNE POVRŠINE ZA VRIJEME TRAJANJA MANIFESTACIJE „DANI GROŽĐA 2023“

Pubblicato: 01.09.2023.

Izlažu se natječaju za davanje u zakup javne površine za vrijeme trajanja manifestacije „Dani grožđa 2023“ prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda.

Navedene javne površine daju se u zakup putem javnog natječaja u viđenom stanju, isključivo za obavljanje istaknute djelatnosti.

Pozicije označene oznakama Pu2, Pu3, Pu4, Pu5 i Pu6 opremljene su šatorima.

Pozicije označene oznakama Pu7 i Pu8 ponuditelj mora sam opremiti šatorom/šatorima bočne širine (prema sredini prometnice) do max. 6 m. Šatori su obavezno bijele boje. Montažno-demontažne konstrukcije i/ili elemente ali i radovi na istim moraju biti izvedeni bez učvršćivanja za pročelja zgrada i bušenja podloge, te na način da ne ugrožavaju ili oštećuju površine uličnih opločenja.

Ugovor o zakupu zaključuje se na određeno vrijeme od 15. rujna 2023. do 17. rujna 2023. u okviru manifestacije „Dani grožđa 2023“.

Natječaj će se provesti prikupljanjem pisanih ponuda. Pisane ponude dostavljaju se u roku od 7 (sedam) dana od dana isticanja natječaja na oglasnoj ploči Grada Buja-Buie, putem pošte ili osobno u pisarnici Grada Buja-Buie (zaključno do 08.09.2023. u 11,00 sati), u zatvorenoj omotnici uz naznaku “ne otvaraj – natječaj za zakup javne površine – Dani grožđa 2023. “, na adresu Grad Buje-Buie, Istarska 2, 52460 Buje.

Vezani dokumenti:

Natječaj – javne površine 2023.
Plan pozicija grafički prikaz – BUJE Model 1
Plan pozicija grafički prikaz – BUJE Model 2
Plan pozicija grafički prikaz – BUJE Model 3
Plan pozicija grafički prikaz – BUJE Model 4
Obrazac 1
Obrazac 2

Ažurirano 11.09.2023.

Odluka – sklapanje ugovora

In primo piano

Skip to content