Prealoader

Notifiche

Objava podataka o sponzorstvima i donacijama – 2014. godina

Grad Buje-Buie, s ciljem transparentne i efikasne politike dodjele donacija i sponzorstava, objavljuje popis korisnika donacija i sponzorstava u 2014. godini. Popis korisnika ujedno sadrži ukupni planirani iznos donacije za 2014. kao i ostvarenje na dan 30.06.2014. Popis će se ažurirati tromjesečno.

Pubblicato: 22.07.2014.

Pubblicazione dei dati riguardanti le donazioni e gli sponsor

La Città di Buje –Buie, con lo scopo della massima trasparenza , pubblica l'elenco dei fruitori per il 2013 di donazioni e di sponsor. L'elenco contiene l'importo totale pianificato delle donazioni per il 2013 nonchè la realizzazione fino al 30 giugno 2013. Tale elenco verrà aggiornato in maniera trimestrale.

Pubblicato: 17.06.2013.

PRIVREMENO KORIŠTENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU RH

Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 39/13) omogućio je da se za poljoprivredno zemljište u vlasništvu države za koje nisu sklopljeni ugovori o zakupu mogu sklopiti ugovori o privremenom korištenju. Te ugovore sklapa Agencija za poljoprivredno zemljište s fizičkim ili pravnim osobama koje su u mirnom posjedu tog zemljišta i platile su naknadu za korištenje istog. Fizičke i pravne osobe koje žele privremeno koristiti poljoprivredno zemljište u vlasništvu države moraju podnijeti zahtjev...

Pubblicato: 18.04.2013.

In primo piano

Skip to content