Prealoader

Zasnivanje radnog odnosa

Rezultati pisanog testiranja

Rezultati pisanog testiranja i poziv na intervju - Referent za proračunske korisnike...

Pubblicato: 16.07.2020.

Rezultati pisanog testiranja i poziv na intervju

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam u službu Referenta – komunalnog redara, dana, 16.04.2020., objavljuje rezultate pisanog testiranja i poziv na intervju. Na pisanom testiranju održanom 15.04.2020. kandidati su ostvarili slijedeće rezultate...

Pubblicato: 16.04.2020.

AVVISO – OBAVIJEST

Al fine di prevenire l'epidemia causata dal coronavirus Covid-19, relativamente al concorso per l'assunzione a tempo indeterminato, le prove scritte e i colloqui previsti vengono sospesi. La nuova data per la prova scritta verra' comunicata in tempo utile.

Pubblicato: 20.03.2020.

Javni natječaj – 06.03.2020.

Javni natječaj za zasnivanje službe na neodređeno vrijeme za: Referenta-komunalnog redara i Referenta za proračunske korisnike

Pubblicato: 06.03.2020.

Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

DJEČJI VRTIĆ BUJE: Javni poziv za dostavu prijava za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa - ODGOJITELJ/ICA- 1 izvršitelj/ice na određeno ( 12 mjeseci ), puno radno vrijeme.

Pubblicato: 27.11.2018.

In primo piano

Skip to content