Prealoader

Novità del progetto "TOURISM4ALL"

BUJE4ALL

Pubblicato: 28.07.2021.

Grad Buje – Buie je u sklopu projekta TOURISM4ALL izradio web stranicu https://buje4all.info/
na kojoj je prikazan pristupačni sadržaj i lokaliteti na području grada i okolice. Web stranica je ujedno izrađena prema načelima Web Accessibility Intiative. Na web stranici moguće je pronaći:

  • kontakt za najam gusjeničara s ciljem dostizanja lokacija sa stepeništima,
  • kontakt za pristupačne smještajne objekte prilagođene osobama s invaliditetom,
  • kontakt za restorane koji u svojoj ponudi nude prilagođena jela za osobe s intolerancijama na pojedine namirnice
  • prezentaciju Centra za inkluziju koji aktivno sudjeluje u provedbi projekta TOURISM4ALL
  • prezentaciju Parenzane
  • prezentaciju senzornog parka
  • fotografije nepristupačnih jama na području Bujštine, u suradnji sa speleološkim društvom

Grad Buje – Buie je u sklopu projekta BUJE4ALL izradio kratki promotivni video kojom se prikazuju provedene pilot akcije s ciljem razvoja pristupačnosti na lokalnoj turističkoj destinaciji. Svi projektni partneri su izradili vlastite promotivne vide te na taj način javnosti prikazali implementirane pilot akcije.

Promotivni video – https://youtu.be/X1Uhp6pvmZ8

In primo piano

Skip to content