Prealoader

Informacije EU fondovi

HGK u Puli organizira Radionicu o natječaju za povećanje energetske učinkovitosti u proizvodnim industrijama

Objava: 23.10.2017.

Sažetak natječaja:

Naziv: Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama

Fond: Europski fond za regionalni razvoj (Operativni program: Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ 2014-2020.); Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)
Status: otvoren od 10.10.2017. do 17.1.2018. ali dostave projektnog prijedloga dozvoljene su najranije od 10. studenog 2017. godine.
Nadležno tijelo: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (Područje: energetska učinkovitost )
Prijavitelji: mali i srednji poduzetnici, mikro poduzetnici, veliki poduzetnici
Minimalni iznos potpore po pojedinačnom projektu: 350.000,00 HRK
Maksimalni iznos potpore po pojedinačnom projektu: 20.000.000,00 HRK

Prijavitelji: Prijavitelji u sklopu ovog Poziva mogu biti mikro, mala, srednja i velika privatna poduzeća[1] registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja proizvodne industrije koja uključuju sve proizvodne i prerađivačke djelatnosti u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti objavljenoj u Odluci o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007 – NKD 2007 (NN 58/27, 72/07), osim djelatnosti proizvodnje i prerade hrane, pića i duhanskih proizvoda. U skladu s gore navedenim opisom i Odlukom, prihvatljivi su prijavitelji koji su poduzeća registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja B, odjeljaka 05-09 te područja C, odjeljaka 13-33.

Svrha (cilj) poziva: Svrha poziva je poduprijeti provedbu mjera energetske učinkovitosti i/ili mjera za korištenje obnovljivih izvora energije koje će u proizvodnim pogonima dovesti do smanjenja potrošnje isporučene energije od minimalno 20% u odnosu na referentnu isporučenu energiju odnosno u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera.
Uz mjere energetske učinkovitosti i/ili ugradnje opreme za korištenje obnovljivih izvora energije u proizvodnim pogonima, projektni prijedlog može uključivati i mjere energetske obnove zgrada pratećih proizvodnom pogonu, koje su isključivo povezane s proizvodnim procesima industrijske i/ili proizvodno-gospodarske namjene (kao što su uredske zgrade, proizvodne hale i sl.) (u daljnjem tekstu: zgrade). U tom slučaju, podupirat će se provedba mjera energetske učinkovitosti i ugradnje opreme za korištenje obnovljivih izvora energije koje će u zgradama dovesti do smanjenja potrošnje isporučene energije za grijanje/hlađenje od najmanje 40% u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera.

Raspored informativnih radionica za potencijalne prijavitelje

Datum i mjesto održavanja informativnih radionica s ciljem promidžbe Poziva „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije“:
1) Zagreb – 27. listopada 2017. u 9:30 sati, dvorana na 1. katu, Hrvatska gospodarska komora, Draškovićeva 45
2) Osijek – 6. studenog 2017. u 12:00 sati, Županijska komora Osijek, Europska avenija 13
3) Požega – 7. studenog 2017. u 12:00 sati, Županijska komora Požega, Vukovarska 6
4) Pula – 9. studenog 2017. u 10:00 sati, Županijska komora Pula, Carrarina 5
5) Split – 17. studenog 2017. u 10:00 sati, Županijska komora Split, Obala Ante Trumbića 4
U cilju promidžbe Poziva u planu je održati još nekoliko informativnih radionica, a datum i mjesto održavanja objaviti će se najmanje 10 kalendarskih dana prije dana njihova održavanja.
Sudjelovanje na informativnoj radionici je besplatno. Sudjelovanje je potrebno prijaviti putem elektroničke pošte na adresu e-pošte ivana.horvat@mzoe.hr s obveznom naznakom u predmetu e-poruke za koju se radionicu (grad) prijavljujete i to najkasnije do:
– srijeda, 25. listopada 2017. do 16:00 h za Zagreb
– četvrtak, 2. studenog 2017. do 16:00 h za Osijek, Požegu i Pulu
– srijeda, 15. studenog 2017., do 16:00 h za Split

Istaknuto

Skip to content