Prealoader

Grad Buje

Objava: 26.02.2013.

Područje Grada Buja proteže se na sjeverozapadnom dijelu istarskog poluotoka i Republike Hrvatske. Na području od 103,40 km2 živi oko 6.000 stanovnika. Smješten između rijeka Mirne i Dragonje, na sjeveru se prostire na pitomim brežuljcima Gornje Bujštine a južno ga oplakuje Jadransko more u Kanegri i Piranskom zaljevu. Široki pojas na sjeveru geolozi nazivaju bujski krš ili sedlasta (antiklinalna) zaravan Buja.

Ovdje su česta uleknuća ili doline, pokrivene crvenom zemljom, mjestimice miješanom s ilovastim naslagama. Prema dolini Mirne teren se lagano spušta prema ravnici koja se naginje do mora.

Pejzaž je ovdje obogaćen stepenastim terasama koje je čovjek svojim umijećem dodatno oblikovao u zavjetrinama brdašca i zasadio lozom i maslinom. Pored Buja obuhvaća i veća naselja Kaštel, Plovaniju, Momjan, Marušići, Krasicu i Kršete.

Blizina mora i kontinentalnog krajolika, raznolikost mediteranske i blage kontinentalne klime, tradicija u poljoprivrednoj proizvodnji, obrtu, industriji, lovstvu i turizmu, doline i brda, netaknuta priroda, nepostojanje zagađivača okoline, blizina Pule, Rijeke, Kopra i Trsta čine područje Grada Buje atraktivnim područjem istarskog poluotoka.Grad Buje administrativno je, sudsko i školsko središte Bujštine.

U Bujama su smješteni općinski sud sa gruntovnicom i katastrom, osnovne i srednje škole na hrvatskom i talijanskom nastavnom jeziku, odjel Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i neki županijski uredi te Počasni konzulat Republike Italije. Kod Robnog terminala d.o.o., do Digitrona smještana je carinska ispostava. U Bujama je i policijska postaja.

Kod Kaštela i Plovanije nalaze se dva značajna međunarodna granična prijelaza za Republiku Sloveniju a u Kanegri i luka posebne namjene. Zbog svoga strateškog položaja Grad Buje značajno je prometno čvorište međunarodnog karaktera. Najviši red značenja ima cestovni pravac smjerom Pula-Koper-Trst, sada magistralni cestovni pravac. Važan je spojni put kako za povezivanje dviju susjednih republika tako i za povezivanje Republike Hrvatske sa prometnom mrežom Zapadne Europe te obratno. Kroz područje Grada prolazi i trasa Istarskog ipsilona. Prva željeznička postaje je u Buzetu na hrvatskoj strani i u Kopru na slovenskoj strani. U neposrednoj blizini nalaze se i aerodromi: Sečovlje (Slovenija), Ronchi (Italija) i Pula.

Istaknuto

Skip to content