Prealoader

Grad Buje – POLJOPRIVREDA OPĆENITO

Objava: 03.03.2013.

Zbog konfiguracije tla, pogodne klime i laporasto-pješčanog sastava terena koji su terasasti i izloženi suncu, područje Buja izvanredno je pogodno za uzgoj masline i loze, te poljoprivredu općenito. Prisutne su dvije različite vrste tla: crvenica i smeđe karbonatno tlo te dva mediteransko-klimatski različita područja uzgoja masline: rubno sjeverno područje i tipično mediteransko.Od poljoprivrednih kultura najzastupljeniji su vinogradi na površini od 1.300 ha,  maslinici i voćnjaci na površini od 1.000 ha, povrtlarske kulture na površini od 160 ha i jednogodišnje ratarske kulture (pšenica, silažni kukuruz) na površini od 730 ha. Pojasevi crvene zemlje nataloženi na vapnenastu podlogu stvorili su zamamne pašnjake, preduvjet za razvoj stočarstva.
          
Od stočarstva na području Grada zastupljen je uzgoj krupne stoke (Kršete, Oskoruš) i ponešto stoke sitnog zuba (za individualne potrebe domaćinstva). Aktivnostima Udruge proizvođača mlijeka Istarske županije „Istra“ sa sjedištem u Bujama objedinilo se 19 gospodarstva koja se bave proizvodnjom mlijeka i uzgojem rasplodnih junica čime omogućava održivi razvoj stočarstva bujštine.

Šumarstvo je zastupljeno na sjevernom području Grada. Osim toga, nanosi zemlje u dolinama pogoduju uzgoju zeljastih kultura. Različitosti i obilje mineralnih soli i organskih elemenata razlog su nezamjenjivih ukusa i mirisa koji uvjetuju vrhunsku kvalitetu proizvoda s ove zemlje: maslinovog ulja, vina, meda, povrća, voća, mesa, divljači, gljiva, tartufa, sira i pršuta. Posebno se ističe maslinovo ulje čija se proizvodnja posljednjih godina značajno povećava i svake godine ocjenjuje na manifestaciji «Oleum olivarum».
Na području Grada Buja odvija se i značajna proizvodnja u marikulturi i to u dijelu kod turističkog naselja Kanegra.

Na području Grada registrirano je 9 poljoprivrednih obrta i više od 120 obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva koji uvelike doprinose razvoju poljoprivrede.

Istaknuto

Skip to content