Prealoader

Obavijesti

Cjenik usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada

Objava: 22.12.2022.

Na temelju odredbe članka 77. Zakona o gospodarenju otpadom ( Narodne novine br. 84/21), Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja miješanog komunalnog otpada donijete od strane jedinica lokalne samouprave, te članka 26. Društvenog ugovora trgovačkog društva 6.MAJ d.o.o., uprava društva dana 30. studenog 2022. godine donosi slijedeći:

CJENIK USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA

(…)

Vezani dokument:
Službene novine broj 17 od 14.12.2022. – Cjenik usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada

Istaknuto

Skip to content