Prealoader

Projekt “TOURISM4ALL” vijesti

Focus Grupa u Bujama

Focus Grupa u Bujama; održana je fokus grupa na kojoj su se sastali predstavnici različitih organizacija koje aktivno sudjeluju u kreiranju turističke ponude radi mapiranja potreba.

Objava: 14.07.2020.

Steering Committee u Bariju

Steering Committee u Bariju: predstavnici Grada Buja sudjelovali su u Bariju (Italija) na trećem sastanku Upravljačkog odbora projekta Interreg Italy-Croatia 2014.-2020. skraćenog naziva „TOURISM4ALL“ ...

Objava: 14.07.2020.

Sastanak partnera projekta “TOURISM4ALL” u Zadru

Partneri na projektu “TOURISM4ALL”, čiji je voditelj talijanska Regija Molise, održali su 28. i 29. svibnja 2019. godine u Zadru drugi partnerski sastanak. Tijekom sastanka voditelji radnih paketa izvijsetili su partnere o trenutnom stanju i napretku. Ujedno dogovoreni su budući koraci i rokovi dostave pojedinih aktivnosti u sklopu projekta.

Objava: 27.06.2019.

Kick – off meeting projekta Tourism4All

U Termoli – Regija Molise (IT), 27. i 28.studenog 2018. godine održan je kick – off meeting projekta Tourism4All na koje su sudjelovali svi partneri projekta tijekom kojeg se raspravljalo o implementaciji projekta kao i o važnosti razvoja prekograničnog dostupnog turizma.

Objava: 27.06.2019.

Istaknuto

Skip to content