Prealoader

Prodaja nekretnina

Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Buja

Na temelju članka 35. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine”, br. 91/96, 69/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06 i 141/06), članka 16. Odluke o gospodarenju nekretninama Grada Buja (“Službene novine Grada Buja”, broj 2/98 i 8/05), i članka 50. Statuta Grada Buja (“Službene novine Grada Buja”, broj 11/09), Gradsko vijeće Grada Buja je na sjednici održanoj dana 30.09.2010. raspisalo Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Buja. Tekst Natječaja je objavljen u Glasu Istre, oglasnoj ploči Grada Buja i web stranici Grada Buja. (tekst Natječaju u PDF-u u prilogu)

Objava: 07.03.2013.

Usmeno javno nadmetanje za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Buja

Sukladno čl. 35. stavka 2. i čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (N/N br. 91/96), i čl. 11. Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Buja (Službene novine br. 07/10), Gradsko vijeće Grada Buja objavljuje usmeno javno nadmetanje za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Buja. Predmet prodaje jesu: K.č.br. 633/1 zgr., 633/2 zgr., 484/1 zgr., 484/2 zgr., 484/3 zgr. i 484/4 zgr. sve k.o. Buje, površine 738 m2, mjesto nekretnina: Kontarini, po početnoj cijeni od 422.054,36 kuna. ( tekst javnog nadmetanja u prilogu u PDF-u)

Objava: 07.03.2013.

Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Buja

Na temelju članka 35. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine”, br. 91/96, 69/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06 i 141/06), članka 19. Odluke o gospodarenju nekretninama Grada Buja (“Službene novine Grada Buja”, broj 7/10), i članka 50. Statuta Grada Buja (“Službene novine Grada Buja”, broj 11/09), Gradsko vijeće Grada Buja na sjednici održanoj dana 18.11.2010. raspisuje Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Buja.

Objava: 07.03.2013.

Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Buja

Na temelju članka 35. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine”, br. 91/96, 69/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06 i 141/06), članka 19. Odluke o gospodarenju nekretninama Grada Buja (“Službene novine Grada Buja”, broj 7/10), i članka 50. Statuta Grada Buja (“Službene novine Grada Buja”, broj 11/09), Gradsko vijeće Grada Buja na sjednici održanoj dana 18.03.2011. raspisalo je Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Buja. Tekst Natječaja objavljen je 23.03.2011. na oglasnoj ploči Grada Buja, web stranici, Glasu Istre i La Voce del popolo. Tekst Natječaja u PDF-u u prilogu.

Objava: 07.03.2013.

Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Buja

15.06.2011. Na temelju članka 35. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine”, br. 91/96, 69/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06 i 141/06), članka 19. Odluke o gospodarenju nekretninama Grada Buja (“Službene novine Grada Buja”, broj 7/10), i članka 50. Statuta Grada Buja (“Službene novine Grada Buja”, broj 11/09), Gradsko vijeće Grada Buja na sjednici održanoj dana 10.06.2011. raspisalo je Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Buja. Tekst Natječaja objavljen je 15.06.2011. na oglasnoj ploči Grada Buja, web stranici, Glasu Istre i La Voce del popolo. Tekst Natječaja u PDF-u u prilogu

Objava: 07.03.2013.

Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Buja

Na temelju članka 35. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine”, br. 91/96, 69/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06 i 141/06), članka 19. Odluke o gospodarenju nekretninama Grada Buja (“Službene novine Grada Buja”, broj 7/10), i članka 50. Statuta Grada Buja (“Službene novine Grada Buja”, broj 11/09), Gradsko vijeće Grada Buja na sjednici održanoj dana 18.03.2011. raspisalo je Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Buja. Tekst Natječaja objavljen je 23.03.2011. na oglasnoj ploči Grada Buja, web stranici, Glasu Istre i La Voce del popolo. Tekst Natječaja u prilogu.

Objava: 07.03.2013.

Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Buja

Na temelju članka 35. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine”, br. 91/96, 69/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06 i 141/06), članka 19. Odluke o gospodarenju nekretninama Grada Buja (“Službene novine Grada Buja”, broj 7/10), i članka 50. Statuta Grada Buja (“Službene novine Grada Buja”, broj 11/09), Gradsko vijeće Grada Buja na sjednici održanoj dana 03.11.2011. raspisalo je Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Buja. Tekst Natječaja objavljen je 07.11.2011. na oglasnoj ploči Grada Buja, web stranici, Glasu Istre i La Voce del popolo. Tekst Natječaja u prilogu.

Objava: 07.03.2013.

Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Buja

Na temelju članka 35. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine”, br. 91/96, 69/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06 i 141/06), članka 19. Odluke o gospodarenju nekretninama Grada Buja (“Službene novine Grada Buja”, broj 7/10), i članka 50. Statuta Grada Buja (“Službene novine Grada Buja”, broj 11/09), Gradsko vijeće Grada Buja na sjednici održanoj dana 23.02.2012. raspisalo je Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Buja. Tekst Natječaja objavljen je 27.02.2012. na oglasnoj ploči Grada Buja, web stranici, Glasu Istre i La Voce del popolo. Tekst Natječaja u prilogu.

Objava: 07.03.2013.

Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Buja

Na temelju članka 35. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine”, br. 91/96, 69/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06 i 141/06), članka 19. Odluke o gospodarenju nekretninama Grada Buja (“Službene novine Grada Buja”, broj 7/10), i članka 50. Statuta Grada Buja (“Službene novine Grada Buja”, broj 7/10), Gradsko vijeće Grada Buja na sjednici održanoj dana 31.08.2012. raspisalo je Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Buja. Tekst Natječaja objavljen je 04.09.2012. na oglasnoj ploči Grada Buja, web stranici, Glasu Istre i La Voce del popolo. Tekst Natječaja u prilogu.

Objava: 07.03.2013.

Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Buja

Na temelju članka 35. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine”, br. 91/96, 69/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06 i 141/06), članka 19. Odluke o gospodarenju nekretninama Grada Buja (“Službene novine Grada Buja”, broj 7/10), i članka 50. Statuta Grada Buja (“Službene novine Grada Buja”, broj 7/10), Gradsko vijeće Grada Buja na sjednici održanoj dana 11.10.2012. raspisalo je Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Buja. Tekst Natječaja objavljen je 15.10.2012. na oglasnoj ploči Grada Buja, web stranici, Glasu Istre i La Voce del popolo. Tekst Natječaja u prilogu.

Objava: 07.03.2013.

Istaknuto

Skip to content