Prealoader

Prodaja nekretnina

Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Buja – 12.07.2019.

Raspisuje se javni natječaj za prodaju nekretnina na području Grada Buja, putem prikupljanja pisanih ponuda, radi daljnje gradnje, formiranja okućnica ili radi stjecanja samovlasništva na nekretninama sukladno namjeni određenoj prostornoplanskim dokumentima na više lokacija...

Objava: 12.07.2019.

Natječaj za prodaju nekretnina 05.03.2019.

Raspisuje se javni natječaj za prodaju nekretnina na području Grada Buja, putem prikupljanja pisanih ponuda, radi daljnje gradnje, formiranja okućnica ili radi stjecanja samovlasništva na nekretninama sukladno namjeni određenoj prostornoplanskim dokumentima. Natječaj traje od 05.03.2019. do 15.03.2019.

Objava: 05.03.2019.

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU GRADA BUJA – 13.02.2019.

Raspisuje se javni natječaj za prodaju nekretnina na području Grada Buja, putem prikupljanja pisanih ponuda, radi daljnje gradnje, formiranja okućnica ili radi stjecanja samovlasništva na nekretninama sukladno namjeni određenoj prostornoplanskim dokumentima na više lokacija...

Objava: 13.02.2019.

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA – 22.10.2018.

Grad Buja dana 22. listopada 2018. godine raspisuje NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU GRADA BUJA. Raspisuje se javni natječaj za prodaju nekretnina na području Grada Buja, putem prikupljanja pisanih ponuda, radi daljnje gradnje, formiranja okućnica ili radi stjecanja samovlasništva na nekretninama sukladno namjeni određenoj prostornoplanskim dokumentima na slijedećim lokacijama...

Objava: 24.10.2018.

Istaknuto

Skip to content