Prealoader

Sjednice Gradskog vijeća

18. Sjednica Gradskog vijeća

Objava: 05.03.2013.

Dana 18.11.2010. održana je 18. sjednica Gradskog vijeća Grada Buja sa opsežnim dnevnim redom. Pod prvom točkom dnevnog reda predstavnici Zavoda za urbanizam, prostorno planiranje i pejzažnu arhitekturu Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu predstavili su studiju mapiranja i programiranja revitalizacije starogradske jezgre Grada Buja čiji naručitelj je Grad Buje...

17. Sjednica Gradskog vijeća

Objava: 05.03.2013.

Dana 30.09.2010. održana je 17. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Buja. Na dnevnom redu sjednice našlo se 11 točaka dnevnog reda, a posebno je za izdvojiti usvajanje Odluke o zakupu poslovnog prostora, Odluke o usvajanju Projekta ukupnog razvoja Grada Buja i Odluka o dodjeljivanju koncesije za obavljanje dimjačarskih i autotaksi usluga...

15. Sjednica Gradskog vijeća Grada Buja

Objava: 05.03.2013.

Dana 28.07.2010. održana je 15. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Buja sa opsežnim dnevnim redom od 19 točaka. Prvotno se planiralo da će sjednica potrajati duže i biti nastavljena slijedeći dan, no ista je odrađena u cijelosti u vremenu od 4 sata...

14. Sjednica Gradskog vijeća Grada Buja

Objava: 05.03.2013.

Dana 08.06.2010. održana je 14. redovna sjednica Gradskog vijeća na kojoj su vijećnici raspravljali o prijedlozima Odluke o porezima Grada Buja,Odluke o ustrojstvu gradske uprave Grada Buja, Odluke o osnovicama i koeficijentima za obračun plaće gradonačelnika i zamjenice gradonačelnika, Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Buje i Odluke o prihvatu najpovoljnije ponude i sklapanja ugovora o prodaji nekretnina...

13. Sjednica Gradskog vijeća

Objava: 05.03.2013.

Dana 29.04.2010. održana je 13. sjednica Gradskog vijeća Grada Buja sa vrlo opsežnim dnevnim redom. Ovaj su put vijećnici odradili Program rada Gradskog vijeća Grada Buja za 2010. godinu, Izvještaj o stanju sigurnosti na području Grada Buja u 2009. godini, informaciju o realizaciji Plana proračuna za prva 3 mjeseca 2010. godine i informacija o potraživanjima Grada Buja, Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Buja za 2009. godinu, Odluku o donošenju Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Buje „Rudine-V.Nazor“...

12. Izvanredna sjednica Gradskog vijeća

Objava: 05.03.2013.

O Izmjenama i dopunama Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Buja i utvrđivanje izmijenjenog teksta Natječaja i Izmjenama i dopunama Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Buja i utvrđivanje izmijenjenog teksta Natječaja...

11. Sjednica Gradskog vijeća Grada Buje

Objava: 05.03.2013.

Dana 18.03.2010., sa početkom u 19,00 sati, održana je 11. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Buja. Sjednici vijeća prisustvovalo je svih 16 vijećnika, Gradonačelnik i njegova zamjenica, pročelnici upravnih odjela, predstavnici medija i predstavnici građanstva. Za sjednicu dnevnog reda je predložen opsežan dnevni red od 15 točaka, te je na taj način ista trajala do 23,00 sata...

10. Izvanredna sjednica Gradskog vijeća Grada Buje

Objava: 05.03.2013.

Dana 04. ožujka 2010. u gradskoj vijećnici Grada Buja održana je 10. izvanredna sjednica Gradskog vijeća Grada Buja na kojoj se raspravljalo o jednoj točki dnevnog reda i to o imenovanju ravnatelja Talijanskog dječjeg vrtića Mrvica Buje-Scuola d`infanzia italiana Fregola Buie. Sjednici je prisustvovalo 12 vijećnika, Gradonačelnik i zamjenica Gradonačelnika Grada Buja. Vijećnici su jednoglasno donijeli Rješenje kojim se Francesca Deklić iz Marija na Krasu imenuje za ravnateljicu Talijanskog dječjeg vrtića Mrvica Buje-Scuola d`infanzia italiana Fregola Buie.

9. sjednica Gradskog vijeća

Objava: 05.03.2013.

Dana 16. prosinca 2009. održana je 9. sjednica Gradskog vijeća Grada Buja sa opsežnim dnevnim redom obzirom da se obrađivao rebalans Proračuna Grada Buja za 2009. i Proračun za 2010 sa projekcijama za 2011. i 2012. godinu. Sjednici je prisustvovalo 15 vijećnika, Gradonačelnik i zamjenica Gradonačelnika Grada Buja, resorni pročelnici i predstavnici medija...

8. sjednica Gradskog vijeća

Objava: 05.03.2013.

Dana 01. prosinca 2009. održana je 8. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Buja na kojoj je sudjelovalo 15 vijećnika, Gradonačelnik Grada Buja, pročelnici upravnih odjela, službenici, a rad istog su pratili predstavnici medija. Na aktualnom satu se raspravljalo o staroj zgradi Talijanske osnovne škole na Trgu Sv. Servola, popločenju Trga Sv.Servola u Bujama, pripremama oko natječaja za poljoprivredno zemljište, cestama, nazivima ulica, sanaciji krova dječjeg vrtića, razvojnim programima...

Istaknuto

Skip to content