Prealoader

Gradska uprava

1. konstituirajuća sjednica Gradskog savjeta mladih Grada Buja

Objava: 27.06.2013.

Dana 17.05.2013. održana je konstituirajuća sjednica novog saziva Gradskog savjeta mladih Grada Buja. Za predsjednicu je izabrana Eleonora Gardoš dok su za dužnost potpredsjednika izabrani Moreno Kozlović i Petra Mihailović.

Gradsko vijeće Grada Buja je na svojoj sjednici od 12.04.2013., temeljem zaprimljenih prijedloga, izabralo novi saziv u slijedećem sastavu Cossetto Martina, Gardoš Eleonora, Kozlović Moreno, Mihailović Petra, Šiljić Ana, Turina Nina i Udovičić Dora.

Savjet mladih je savjetodavno tijelo Gradskog vijeća Grada Buja koje se osniva u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život Grada Buja. Savjet mladih svojim djelovanjem, prijedlozima i mišljenjima ima utjecaj na pripremu, donošenje i provedbu odluka Gradskog vijeća koje su od interesa za mlade, a time i na bolji položaj mladih u lokalnoj sredini i razrješavanje problema mladih.

Istaknuto

Skip to content